تبلیغات
پرتال تخصصی دوتا باز ها - Visage new up date

Visage , The Necro’lic


Visage , The Necro’lic

ایــــن هـــیرو  رو خـــیــلــی عــــوض کــــردن از نـــظــر کارای اســـپــلنـــــه ولـــی از نــــظر ظـــاهــــر خـیـــلــی  عــــوضــــ ــ ـ شــــدنـــــ ــ ـ

۱ . یـــکــــ ــ ـ ونــد ” Wand ” دادن دســتـش

۲ . یــکـمـی بــشــتـر از اونـی کــــه بــایـد کـــم رنـگــــ ــ ـ ســاخــتـن هــیـرو :PDOtA 2 The Necro’licخــــوبــــــ ــ ـ  یــــک مــــرور کـــوچـیـکـیـــــ ــ ـ  بـــــه داسـتــــان ایــن هــیـرو داشـتـه بـــاشــیـمDOtA 2 The Necro’lic===========================================


The Necro’lic

روحی وحشتناک بوجود آمده از واحد شدنِ هزاران روح از جنگجویان کشته شده در جنگ جادوگران. Visage در این دنیا پرسه میزند با اشتیاقی پایان ناپذیر برای بدست آوردن ارواح. این روح بی قرار زمانی که دشمنانش را میکشد ماهیت آنها را هم از بین میبرد، و ناله ی مرگ برخواسته از قربانی اش چیزی است که او بیشترین لذت را از آن میبرد. قدرت سست کننده ای که از خشم او سرچشمه میگیرد حتی بزرگترین جنجویان را پست میکند، و قسمتی از آسمان با Visage و نوکران undead اش پر شده است که کاملا در مقابل جادو مصون هستند. در بدترین حالتش خود تاریکی است، بیشترین حالت ناخوشایندی، وحشتی زنده، Necro’lic.

ایــن هــم واســه اصــول کـــار مـــنـبــعــــ ــ ــ

Game – Station

===========================================

DOtA 2 The Necro’lic


خــــوبــــــ ــ ـ واســـه مــــعــرفـــی هــیـرو یـــکـــــ ــ ـ دمـــو از حــــرکــــاتـــ و اسـپـــل هـــــاش گــــذاشـــتــم

 

خـــوبــــ حـــالا بـــــریـــم ســـره عــــکـــس و فـــیــلـم

 

Stands The Necro’lic

 

Skill Preview

Skill | The Necro’lic

اول قـــرار بـــود لـــول ” Skill ” هــیـرو ایـــن جــوری بـــاشــه ولی بــعد آمــدن ایــن رو گـــذاشـتـنـــ ــ ـ

Skill | The Necro’lic

 

Skill | The Necro’lic

Skill | The Necro’lic

Skill | The Necro’lic

Skill | The Necro’lic

Skill | The Necro’lic

 

مــــســابــقــاتـــــ ــ ـ جــدیــد و بــلـیـط جـدیـد نــیـز بـه فـــروشـــگــاه اضــافـــه شــده.

بــــا تـــوجـــه بـــه عــکـس امــیـد وارم مــتـوجــه شـــیـد !

 

ایـــن هــــمـــــ ـــ ــ ـ دمــــو مـــعـرفـــی هـیــــرو و اســـپـــل هـــــاشـــــ ــ ـ

Preview

دنلود فیلم هیرو به زودی

باکیفیت PIX ۲۴۰

=====================================

باکیفیت PIX ۳۶۰

 

 

خـــــیـلی وقـــتـــــ ــ ـ گـــــذاشــتــم دوسـتـــــ ــ ـ دارم نـــظــر تـــــو بـــــدونـــم

====================================================

پـــــس هــــمــیــن الانـــــ ــ ـ DOtA 2 خــــودتــــون رو آپـــــگــریــد کـــنیـد

DOtA 2 The Necro’lic

منبع : warcraft.gamekhore.com
جاوا وب

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما

بازی آنلاین


تبادل لینک هوشمند