تبلیغات
پرتال تخصصی دوتا باز ها - آموزش هیروی Clockwerk در dota2

Date: Sep 26 2011 Views: ( 591 ) Comments ()
Dota 2 Hero - Clockwerk


همراه با فیلم آموزشی
Date: Sep 26 2011 Views: ( 591 ) Comments ()
Dota 2 Hero - Clockwerk

Dota 2 Hero - Strength Strength:      24 + 2.4

Dota 2 Hero - Agility Agility:         13 + 1.2

Dota 2 Hero - Intelligence Intelligence:  17 + 1.3

Dota 2 Hero - Clockwerk Skills - Battery Assault Dota 2 Hero - Clockwerk Skills - Power Cogs Dota 2 Hero - Clockwerk Skills - Rocket Flare Dota 2 Hero - Clockwerk Skills - Hookshot

Damage: 55 Armor: 2
Movespeed: 315 Attack Range: 128 (melee)


Skill Plan

Dota 2 Hero - Clockwerk Skills - Rocket Flare Dota 2 Hero - Clockwerk Skills - Battery Assault Dota 2 Hero - Clockwerk Skills - Battery Assault Dota 2 Hero - Clockwerk Skills - Power Cogs Dota 2 Hero - Clockwerk Skills - Battery Assault Dota 2 Hero - Clockwerk Skills - Hookshot Dota 2 Hero - Clockwerk Skills - Battery Assault Dota 2 Hero - Clockwerk Skills - Rocket Flare Dota 2 Hero - Clockwerk Skills - Rocket Flare Dota 2 Hero - Clockwerk Skills - Rocket Flare Dota 2 Hero - Clockwerk Skills - Hookshot Dota 2 Hero - Clockwerk Skills - Power Cogs Dota 2 Hero - Clockwerk Skills - Power Cogs Dota 2 Hero - Clockwerk Skills - Power Cogs Dota 2 Hero - Clockwerk Skills Dota 2 Hero - Clockwerk Skills - Hookshot Dota 2 Hero - Clockwerk Skills Dota 2 Hero - Clockwerk Skills Dota 2 Hero - Clockwerk Skills

Item Plan

Starting

Tangox3 Healing Salve Iron Branchx3 Gauntlets of Strength
CoreBottle Magic Wand Urn of Shadows Phase Boots Vanguard


Luxury

Phase Boots Pipe of Insight Shiva's Guard Heart of Tarrasque
Necronomicon Orchid Malevolence Scythe of Vyse Eul's Scepter of Divinity:


برچسب ها : آموزش هیروی Clockwerk در dota2 ، آموزش هیرو های dota2 ،

جاوا وب

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما

بازی آنلاین


تبادل لینک هوشمند