تبلیغات
پرتال تخصصی دوتا باز ها - آموزش هیروی alchemist در dota2

Date: Apr 08 2012 Views: ( 369 ) Comments ()
Dota 2 Hero - Alchemist

همره با فیلم آموزشی


نظر یادتون نره

( 369 ) Comments ()
Dota 2 Hero - Alchemist

Dota 2 Hero - Strength Strength:      25 + 1.8

Dota 2 Hero - Agility Agility:         11 + 1.2

Dota 2 Hero - Intelligence Intelligence:  25 + 1.8

Dota 2 Hero - Alchemist Skills - Acid Spray Dota 2 Hero - Alchemist Skills - Unstable Concoction Dota 2 Hero - Alchemist Skills - Goblin's Greed Dota 2 Hero - Alchemist Skills - Chemical Rage

Damage: 49 - 58 Armor: 1.54
Movespeed: 295 Attack Range: 128 (melee)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Skill Plan

Dota 2 Hero - Alchemist Skills - Unstable Concoction Dota 2 Hero - Alchemist Skills - Goblin's Greed Dota 2 Hero - Alchemist Skills - Acid Spray Dota 2 Hero - Alchemist Skills - Acid Spray Dota 2 Hero - Alchemist Skills - Acid Spray Dota 2 Hero - Alchemist Skills - Chemical Rage Dota 2 Hero - Alchemist Skills - Acid Spray Dota 2 Hero - Alchemist Skills - Unstable Concoction Dota 2 Hero - Alchemist Skills - Unstable Concoction Dota 2 Hero - Alchemist Skills - Unstable Concoction Dota 2 Hero - Alchemist Skills - Chemical Rage Dota 2 Hero - Alchemist Skills - Goblin's Greed Dota 2 Hero - Alchemist Skills - Goblin's Greed Dota 2 Hero - Alchemist Skills - Goblin's Greed Dota 2 Hero - Alchemist Skills Dota 2 Hero - Alchemist Skills - Chemical Rage Dota 2 Hero - Alchemist Skills Dota 2 Hero - Alchemist Skills Dota 2 Hero - Alchemist Skills
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

item های اول بازی :

Tangox3 Iron Branchx3 Healing Salve Ring of Protection or Clarityx3


item های وسط بازی :

Ring of Basilius Soul Ring Vanguard Power Treads Magic Wand Hood of Defiance

item های آخر بازی :

Heart of Tarrasque Assault Cuirass Radiance Linken's Sphere Battle Fury Boots of Travel


فیلم آموزشی :


برچسب ها : آموزش هیروی alchemist ، آموزش هیروی Dota2 ،

جاوا وب

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما

بازی آنلاین


تبادل لینک هوشمند