تبلیغات
پرتال تخصصی دوتا باز ها - آموزش هیرویdrow ranger در dota 2

Date: Oct 12 2011 Views: ( 1,077 ) Comments ()
Dota 2 Hero - Drow Ranger

همراه با فیلم آموزشی


نظر یا دتون نره !!!
( 1,077 ) Comments ()
Dota 2 Hero - Drow Ranger

Dota 2 Hero - Strength Strength:      17 + 1.9

Dota 2 Hero - Agility Agility:         22 + 1.9

Dota 2 Hero - Intelligence Intelligence:  15 + 1.4

Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills - Frost Arrows Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills - Silence Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills - Trueshot Aura Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills - Marksmanship

Damage: 40 - 51 Armor: 2.08
Movespeed: 300 Attack Range: 625آموزش LVL گیری

Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills - Frost Arrows Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills - Frost Arrows Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills - Frost Arrows Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills - Marksmanship Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills - Frost Arrows Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills - Silence Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills - Trueshot Aura Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills - Marksmanship Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills - Trueshot Aura Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills - Trueshot Aura Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills - Trueshot Aura Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills - Silence Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills - Marksmanship Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills - Silence Dota 2 Hero - Drow Ranger Skills - Silence Dota 2 Hero - Drow Ranger SkillsITEM های اول بازی :

Tangox3 Healing Salve Iron Branchx2 Slippers of Agilityx2 or
Tangox3 Healing Salve Iron Branchx3 Ring of Protectionitem های وسط بازی :
Poor Man's Shield or Ring of Basilius Power Treads Magic Wand Helm of the Dominator Yashaitem های آخر بازی :
Power Treads Black King Bar Manta Style Daedalus Satanic Butterfly or Monkey King Barفیلم آموزشی :برچسب ها : آموزش هیروی traxxes در dota 2 ، آموزش هیروی drow ranger در dota2 ،

جاوا وب

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما

بازی آنلاین


تبادل لینک هوشمند