در اپدیت جدید dota 2 هیرو phantom lancer اضافه شده

برا دیدن بیشتر عکس ها به ادامه مطلب بیان