تبلیغات
پرتال تخصصی دوتا باز ها - توضیح درباره ی همه ی mode های دوتا

سلام امروز در بارهی mode های dota توضیح دادم که می تونید با مراجعه به ادامه مطلب مشاهده کنید.

Normal Mode –> Team Pick

این مود وقتی انتخاب میشود که در ۱۵ ثانیه اول مودی وارد نشود.بازیکنها از خانه هایی که متعلق به تیمشان هست میتوانند هیرو انتخاب کنند

allpick / -ap –> All Pick

همه از هر خانه یی مجاز به انتخاب هیرو هستند

-allrandom / -ar –> All Random

یک هیرو بصورت اتفاقی انتخاب میشود.(از هر خانه ای ممکن است)

ناسازگار با:

Reverse Mode

-teamrandom / -tr –> Team Random

هر بازیکن به صورت اتفاقی از یکی از خانه های متعلق به تیم خود هیرویی خواهد داشت

leaguemode / -lm –> League Mode

به ۱۰ بازیکن نیازمند است.تمامی مودهای انتخاب به صورت اتفاقی غیر فعال میشود.بازیکنها به صورت متناوب و به شکل ۱-۲-۲-۲-۱ هیرو انتخاب می کنند.تیمی که هیروی اول را انتخاب می کند به صورت اتفاقی انتخاب می شود

randomdraft / -rd –> Random Draft

محبوبترین مود بازی.۲۲ هیرو از ۴ خانه موجود به صورت اتفاقی انتخاب و در ۲ خانه در اختیار هر دو تیم قرار می گیرد.بقیه هیرو ها و دو خانه دیگر حذف خواهند شد

مودهای ناسازگار

Mirror Match, Death Match, All Agility, All Intelligence, All Strength, Same Hero, Reverse Mode

-voterandom / -vr –> Vote Random

سه ترکیب هیرو به صورت اتفاقی انتخاب شده بازیکنان با دستور زیر به ترکیب مورد علاقه خود رای می دهند.

-option 1/2/3

به تعداد بازیکن زوج نیاز دارد

تمامی دستورات انتخاب هیرو به صورت اتفاقی غیر فعال میشود.به ۱۰ بازیکن نیازمند است.لیدرهای دو تیم آبی و صورتی حداکثر ۳ هیرو را در ۲۰ ثانیه حذف می کنند.انتخاب هیرو از هر ۴ خانه و از هیروهای باقی مانده همانند لیگ مود است.

ناسازگار با همه مودهای فرعی به جز

Shuffle Players, No Swap, No Repick, Terrain Snow.

-singledraft / -sd –> Single Draft

سه هیرو در اختیار هر بازیکن قرار می گیرد.

one agility, one strength, and one intelligence

بازیکن با دستور زیر هیروی خود را انتخاب می کند.

-pick 1/2/3

مودهای ناسازگار.

Mirror Match, Death Match, All Agility, All Intelligence, All Strength, Same Hero, Reverse Mode

مودهای فرعی

-deathmatch / -dm –> Death Match

هر بازیکن پس از مرگ یک هیروی جدید خواهد داشت.در صورتی که انتخاب هیرو رندوم بوده باشد بر همان اساس یک هیرو به صورت رندوم خواهد داشت.تیمی بازنده است که درختش بخورد یا اینکه ۴۴ بار بمیرد.می توان عدد ۴۴ را به دلخواه با فرمان زیر تغییر داد.

مودهای ناسازگار:

All Intelligence, All Agility, All Strength, Reverse Mode, Same Hero, Mirror Match

-reverse / -rv –> Reverse Mode

تیم یک هیروهای تیم ۲ را انتخاب می کند و بلع—.به تعداد بازیکن مساوی نیازمند است.

مودهای ناسازگار:

Death Match, Same Hero

-mm –> Mirror Match

به تعداد بازیکن برابر نیازمند است.پس از یک دقیقه هر جفت بازیکن (آبی و صورتی یا نارنجی با قهوه ای) به جای ۲ هیروی خود یک هیروی ی—ان خواهند داشت.نهایتا دو تیم یک ترکیب هیروی ی—ان خواهند داشت.

مودهای ناسازگار:

Same Hero, Death Match

-duplicatemode / -du –> Duplicate Mode

یک هیرو برای چند بازیکن می تواند انتخاب یا به صورت رندوم انتخاب شود

-shuffleplayers / -sp –> Shuffle Players

بازیکنها را مخلوط می کند!شامل اینکه شما چه رنگی داشته باشید و در چه تیمی باشید.به تعداد زوج بازیکن نیازمند است

-samehero / -sh –> Same Hero

همه بازیکنها هیرویی که رنگ آبی انتخاب کند خواهند داشت.

مودهای ناسازگار

Mirror Match, Reverse Mode, Death Match

-allagility / -aa –> All Agility

فقط انتخاب هیروی اگیلیتی

مودهای ناسازگار:

All Strength, All Intelligence, Death Match

-allintelligence / -ai –> All Intelligence

فقط انتخاب هیروی اینتلیجنس

مودهای ناسازگار:

Mirror Match, Death Match, All Agility, All Intelligence, All Strength, Same Hero, Reverse Mode.

All Strength, All Agility, Death Match

-allstrength / -as –> All Strength

فقط انتخاب هیروی استرنج

مودهای ناسازگار:

All Agility, All Intelligence, Death Match

-itemdrop / -id –> Item Drop

پس از مرگ از شما پولی کم نمیشود ولی یکی از فضاهای ایتمهایتام ایتم خود را می اندازد.اگر این ایتم باتلی (بطری) با طلسمی مثل غیب کننده باشد تنها بطری خالی می افتد.ایتمهایی که غیر قابل افتادن هستند یا در کول دون هستند کماکان می افتند.

-easymode / -em –> Easy Mode

تاورها ضعیفتر مقدار —ب ای— پی بیشتر مقدار پولی که به صورت پریودیک داده میشود نیز بیشتر است

-nopowerups / -np –> No Powerups

در رودخانه طلسمی پدیدار نخواهد شد.

-supercreeps / -sc –> Super Creeps

هر لحظه ممنک است یک سوپر کریپ همراه با کریپهای دیگر در یک خط ظاهر شود..قویترین و ضصیف ترین انها عبارتند از:

Ancient Hydra

Scary Fish

the Siege Golem

-onlymid / -om –> Only Mi

تاورهای بالا و پایین غیر قابل زدن میشوند.

-notop / -nt –> No Top

کریپی از بالا نخواهد آمد اما تاورها قابل زدن هستند

-nomid / -nm –> No Middle

کریپی از وسط نخواهد آمد اما تاورها قابل زدن هستند

-nobot / -nb –> No Bottom

مریپی از پایین نخواهد آمد ولی تاورها قابل زدن هستند

-noswap / -ns –> No Swap

فرمانهای تعویض هیرو غیر فعال میشوند

-norepick / -nr –> No Repick

انتخاب مجدد هیرو غیر فعال میشود

-terrainsnow / -ts –> Terrain Snow

زمین بازی به صورت برفی میشود.این مود به صورت آزمایشی است و هنوز کامل نیست.

-observerinfo / -oi –> Observer Info

برچسب ها : dota mode ، mode های دوتا ، mode های dota ،

جاوا وب

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما

بازی آنلاین


تبادل لینک هوشمند